Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczęciu postępowania

Raport

Zbieranie statystyk
Raport dotyczący pracy Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Staszowie w 2006 roku

Informacja o wyborze oferty

Zbieranie statystyk
na :„ Dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych w roku 2007”

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielającej Miastu i Gminie Połaniec pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

Zbieranie statystyk
o zawarciu umowy „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 909577.00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Powiat Staszowski"

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
na wniosek Urzędu Gminy w Szydłowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących z ręcznej myjni na Stacji Paliw PKN ORLEN S. A. Nr 699 w Połańcu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 909577.00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Powiat Staszowski

INFORMACJA

Zbieranie statystyk
O ZAWARCIU UMOWY

INFORMACJA

Zbieranie statystyk
O WYBORZE OFERTY

Informacja

Zbieranie statystyk
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2006 roku.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk
„ Budowa lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego ”

Informacja

Zbieranie statystyk
informuje o wywieszeniu w dniach od 20 października 2006 r. do 4 grudnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7 wykazu dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5971 o pow. 0,1618 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)