Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

Zamawiający:

Powiat Staszowski

ul. Świerczewskiego 7

28-200 Staszów  

tel. 864 2765;   fax   864 2211    

Na mocy art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :„ Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3 975 228,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Powiat Staszowski"

w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta banku:  

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju

28 - 131 Solec Zdrój, ul. 1- go Maja 6  

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty.

Oferta Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju przedstawia najkorzystniejszy bilans oceny ofert uzyskując 100 punktów.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Drogosz (admin)
Data wytworzenia:
2007-04-16
Data publikacji:
2007-04-16
Data ostatniej zmiany:
2007-04-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)