Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacja

Zbieranie statystyk

Starosta Staszowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

 

informuje

 

o wywieszeniu w dniach od 2 maja 2007 r. do dnia 15 czerwca 2007 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7 wykazu dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5916/30 o pow. 0,0307 ha oraz nieruchomości, dla której Skarbowi Państwa przysługuje udział ½ części w prawie własności, położonej w Koniemłotach, oznaczonej numerami działek: 21/1, 57/1, 81, 190, 270/5, 270/7, 321, 970/1, 252 o łącznej powierzchni 4,92 ha oraz w Święcicy gm. Rytwiany, oznaczonej numerami działek: 165 i 300 o łącznej powierzchni 0,4700 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, I piętro, pokój A 27 (tel. 0-15 864 27 65 wew. 43)

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Drogosz (admin)
Data wytworzenia:
2007-05-21
Data publikacji:
2007-05-21
Data ostatniej zmiany:
2007-05-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)