Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacja o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający:

Powiat Staszowski

ul. Świerczewskiego 7

28-200 Staszów

tel. 864 2765;   fax   864 2211

Na mocy art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na krytej pływalni ( wynajem obiektu i sprzętu oraz zabezpieczenie opieki instruktorskiej i ratowniczej, dowóz młodzieży, zapewnienie czepków pływackich w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Wykonawcy:

Fundacja Wspomagania Oświaty

ul. Ruszczańska 23

28-230 Połaniec

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 (jedna) oferta.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Drogosz (admin)
Data wytworzenia:
2007-06-05
Data publikacji:
2007-06-05
Data ostatniej zmiany:
2007-06-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)