Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 22/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 22/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 02.06.2014 roku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem

Zarządzenie nr 21/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 21/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 02.06.2014 roku w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 20/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 30.05.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 r.

Zarządzenie nr 19/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 19/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 20.05.2014 roku w sprawie zasad wydawania oraz rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie nr 18/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 18/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 24.04.2014 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania nauczycieli do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz w wymiarze nie większym niż
1/2 etatu oraz rozliczenia jego skutków finansowych.

Zarządzenie nr 17/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 17/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 23.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Staszowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie nr 16/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 16/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 10.04.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 r.

Zarządzenie nr 15/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 04.04.2014 roku w sprawie zapewnienia środków bezpieczeństwa fizycznego w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie nr 14/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 14/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 02.04.2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie nr 13/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 13/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 31.03.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 r

Zarządzenie nr 12/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 12/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 28.03.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2013 roku

Zarządzenie nr 11/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 11/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 12.03.2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie gminy Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Wola Osowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 456 o pow. 1,1100 ha

Zarządzenie nr 10/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 07.03.2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski

Zarządzenie nr 9/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 9/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 28.02.2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2014 r.

Zarządzenie nr 8/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 13.02.2014 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do koordynowania realizacji zadań związanych z planowaniem i zarządzaniem ryzykiem

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)