Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Udostępnianie aktów prawa miejscowego

Zbieranie statystyk

Informujemy, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie  wydzielono miejsce -  stanowisko komputerowe,  przeznaczone do  udostępnienia do powszechnego wglądu w postaci elektronicznej Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego.  Usytuowane jest ono w Kancelarii ogólnej starostwa - pokój Nr 15 , I piętro  (obok Sekretariatu).  Wszyscy zainteresowani  mogą w godzinach pracy Urzędu  skorzystać z prawa wglądu do ww. aktów normatywnych, dokonać ich pobrania lub wydruku. Dostęp do w/w zbiorów jest bezpłatny z zastrzeżeniem, że za wydruk  aktów prawnych urząd może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom ich wykonania  (określoną Zarządzeniem Starosty).

Opłatę nalicza pracownik prowadzący obsługę Kancelarii po złożeniu wniosku o wykonanie wydruku (wniosek do pobrania poniżej).

Wydruki wykonywane są po okazaniu potwierdzenia wpłaty lub przelewu na konto Starostwa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Przemysław Tomporowski (ptomporowski)
Data wytworzenia:
2012-12-19
Data publikacji:
2012-12-26
Data ostatniej zmiany:
2013-01-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)