Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Startegia rozwoju

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXIV/31/01

RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 24 października 2001 roku.

w sprawie przyjęcia Startegii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000-2015

 

           Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z poźniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

  1.  Przyjmuje sie przedłożoną Zarząd Startegię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000-2015.
  2.  Treść Startegii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-24
Data ostatniej zmiany:
2003-06-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)