Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie Termin składania ofert: 18.11.2013 godzina 10:00
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 
14.11.2013

Informacja o wyborze oferty: 20.11.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu (zakończony)

Zbieranie statystyk
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Termin składania ofert:
31.10.2013 godzina 10:00
Informacja o wyborze oferty: 21.11.2013
Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą: 26.11.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
12.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu (zakończony)

Zbieranie statystyk
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Termin składania ofert: 20.08.2013 godzina 10:00
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 14.08.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ 14.08.2013
Informacja o wyborze oferty: 22.08.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 29.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Remont boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie
Termin składania ofert:
29.07.2013 godzina 10:00

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania: 31.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Staszowie - Filia w Połańcu - likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych
Termin składania ofert: 03.07.2013 godzina 10:00
Informacja o wyborze oferty: 04.07.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 11.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Dostawa serwera oraz switcha dla Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Termin składania ofert: 19.06.2013 20.06.2013 godzina 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ 14.06.2013
Zmiana treści SIWZ 17.06.2013
Informacja o wyborze oferty: 08.07.2013
Informacja o wyborze oferty: 18.07.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 26.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 17.034.446,00 zł.
Termin składania ofert: 17.07.2013 godzina 10:00
Informacja dla wykonawców: 14.06.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ: 17.06.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ: 24.06.2013
Informacja o wyborze oferty: 01.08.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 17.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3.400.000 PLN.
Termin składania ofert: 27.06.2013 godzina 10:00
Informacja dla wykonawców: 20.05.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ: 03.06.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ II: 07.06.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ III: 14.06.2013
Zmiana treści SIWZ IV: 20.06.2013
Informacja o wyborze oferty: 09.07.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Termin składania ofert: 27.05.2013 godzina 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 20.05.2013
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania: 28.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Termin składania ofert: 09.05.2013 godzina 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 02.05.2013
Wyjaśnienie,zmiana treści SIWZ: 06.05.2013
Informacja o wyborze oferty dla części II oraz unieważnienie postępowania dla części I: 14.05.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu (zakończony)

Zbieranie statystyk
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów
Termin składania ofert:
20.02.2013 godzina 10:00

Informacja o wyborze oferty: 07.03.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 15.03.2013

Zaproszenie do składania ofert na „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu”

Zbieranie statystyk
Zaproszenie do składania ofert na „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu”
Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”

W związku z okresem świątecznym – na prośbę Brokera – termin składania ofert został wydłużony do 31.12.2012 r. do godziny 12.00

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zbieranie statystyk
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.12.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim
Termin składania ofert:
18.12.2012 godzina 10:00
20.12.2012 godzina 10:00
Zmiana treści SIWZ: 13.12.2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: 17.12.2012
Wyjaśnienie,zmiana treści SIWZ:
17.12.2012
Informacja o wyborze oferty: 27.12.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.01.2013

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zbieranie statystyk
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.09.2012 r.
  


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)