Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1203430
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201412194
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022012
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia196903
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)79382
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę20620
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku37859
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji29251
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne72464
Ikona - strzałka prawaPrzetargi471844
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23692
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych32495
Ikona - strzałka prawa201424900
Ikona - strzałka prawa201316164
Ikona - strzałka prawa201223888
Ikona - strzałka prawa201129230
Ikona - strzałka prawa201021407
Ikona - strzałka prawa200956276
Ikona - strzałka prawa200825029
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11314
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie8044
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości117594
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro44412
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro13980
Ikona - strzałka prawa201310123
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe42820
Ikona - strzałka prawaRadnych88564
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20109801
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu29827
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103392
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik14805
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych64540
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty57495
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie35715
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie11634
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11288
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne39700
Ikona - strzałka prawaArchiwum5548
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7951
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13660
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu41507
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta36414
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18340
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19664
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14860
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13731
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142318
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1150
Ikona - strzałka prawaStarosta1021
Ikona - strzałka prawaWicestarosta982
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1052
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5299
Ikona - strzałka prawaRegulaminy14529
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura29437
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3748
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10887
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6525
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2620
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa7364
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4044
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu8685
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5244
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2653
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2630
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2541
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3195
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2615
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2981
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie14724
Ikona - strzałka prawaBudownictwo16821
Ikona - strzałka prawaEdukacja1992
Ikona - strzałka prawaGeodezja4360
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy36858
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska9866
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja7487
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3886
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2696
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli34046
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa10045
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17076
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4541
Ikona - strzałka prawa201212440
Ikona - strzałka prawaUchwały29162
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu95330
Ikona - strzałka prawa201415403
Ikona - strzałka prawa201328853
Ikona - strzałka prawa201227839
Ikona - strzałka prawa201133493
Ikona - strzałka prawa201038512
Ikona - strzałka prawa200930178
Ikona - strzałka prawa20083217
Ikona - strzałka prawa20073220
Ikona - strzałka prawa200619849
Ikona - strzałka prawa200527343
Ikona - strzałka prawa200423078
Ikona - strzałka prawa200325510
Ikona - strzałka prawa200212132
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu170524
Ikona - strzałka prawaProtokoły12186
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady53281
Ikona - strzałka prawaDecyzje53413
Ikona - strzałka prawaZarządzenia158959
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12302
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20190
Ikona - strzałka prawaProgramy17210
Ikona - strzałka prawaArchiwum3593
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego18922
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4316
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku30807
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2855
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska313829
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych135248
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo12055
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6031
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45676
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia67153
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej37138
Ikona - strzałka prawaPrzetargi15700
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33448
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13907
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3496
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4270
Ikona - strzałka prawaPrawo3278
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2749
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2995
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2698
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2594
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2550
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2534
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2593
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3142
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9747
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8081
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4570
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2488
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2519
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3270
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3763
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3182
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2548
Ikona - strzałka prawaStatut2669
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2600
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2545
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2467
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4063
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2651
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2605
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5484
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6778
Ikona - strzałka prawaStawki3328
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3680
Ikona - strzałka prawaABC3275
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2615
Ikona - strzałka prawaPracodawca2494
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7892
Ikona - strzałka prawaSzkoły11737
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9515
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12504
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9060
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7129
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6720
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu21969
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4896
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2845
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3005
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13044
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych51132
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13278
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037763
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047510
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu20318
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe34753
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4870
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14785
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2583
Ikona - strzałka prawaKompetencje2815
Ikona - strzałka prawaRegulamin4456
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2196
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8047
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego38455
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie61561
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu24042
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku26526
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii17142
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach17421
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy18530
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17439
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12943
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7766
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8613
Ikona - strzałka prawaArchiwum8707
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8710
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7574
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7313

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)