Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1267504
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201412849
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022431
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia204969
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)82161
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę21006
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku39473
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji30456
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne75281
Ikona - strzałka prawaPrzetargi481659
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie24454
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych33017
Ikona - strzałka prawa201425269
Ikona - strzałka prawa201316816
Ikona - strzałka prawa201224453
Ikona - strzałka prawa201130104
Ikona - strzałka prawa201021945
Ikona - strzałka prawa200957111
Ikona - strzałka prawa200825697
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11842
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie8527
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości123079
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro49916
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro14345
Ikona - strzałka prawa201310341
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe43743
Ikona - strzałka prawaRadnych92163
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201010449
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu30902
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103610
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik15327
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych66700
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty59625
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie36987
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie12108
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11620
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne41453
Ikona - strzałka prawaArchiwum5955
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi8442
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13904
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu42490
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta37163
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18745
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu20136
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15169
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14008
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142565
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1321
Ikona - strzałka prawaStarosta1179
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1131
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1210
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5578
Ikona - strzałka prawaRegulaminy15032
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura30255
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3957
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami11190
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6758
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2761
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa7796
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4276
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu9380
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5556
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2860
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2765
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2682
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3344
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2771
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3165
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie15144
Ikona - strzałka prawaBudownictwo17643
Ikona - strzałka prawaEdukacja2144
Ikona - strzałka prawaGeodezja4647
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy40815
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska10800
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja8096
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4131
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2911
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli35672
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa10507
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17555
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4751
Ikona - strzałka prawa201213396
Ikona - strzałka prawaUchwały29440
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu97388
Ikona - strzałka prawa201416413
Ikona - strzałka prawa201329900
Ikona - strzałka prawa201229049
Ikona - strzałka prawa201134783
Ikona - strzałka prawa201039911
Ikona - strzałka prawa200931615
Ikona - strzałka prawa20083370
Ikona - strzałka prawa20073349
Ikona - strzałka prawa200620572
Ikona - strzałka prawa200528562
Ikona - strzałka prawa200424137
Ikona - strzałka prawa200327024
Ikona - strzałka prawa200212890
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu173115
Ikona - strzałka prawaProtokoły12399
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady55112
Ikona - strzałka prawaDecyzje54872
Ikona - strzałka prawaZarządzenia161764
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12573
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20485
Ikona - strzałka prawaProgramy17625
Ikona - strzałka prawaArchiwum3768
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego19364
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4579
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku31957
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3052
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska317469
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych137410
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo12494
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6353
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie46271
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia73582
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej37918
Ikona - strzałka prawaPrzetargi16153
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33754
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko14213
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3635
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4393
Ikona - strzałka prawaPrawo3499
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2881
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3121
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2812
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2696
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2681
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2688
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2697
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3278
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9869
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8497
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4968
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2603
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2625
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3399
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3875
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3324
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2678
Ikona - strzałka prawaStatut2767
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2713
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2672
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2568
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4187
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2766
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2728
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5635
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6938
Ikona - strzałka prawaStawki3492
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3808
Ikona - strzałka prawaABC3400
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2763
Ikona - strzałka prawaPracodawca2613
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8165
Ikona - strzałka prawaSzkoły11936
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9848
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12961
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9261
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7390
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6949
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu22633
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5092
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2986
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3171
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13298
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych51814
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13721
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037952
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047710
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu20925
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe35950
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5087
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15145
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2732
Ikona - strzałka prawaKompetencje2968
Ikona - strzałka prawaRegulamin4658
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2316
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8219
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego39636
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie62568
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu24822
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku27171
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii17633
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach18300
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy19073
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17724
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13213
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7955
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8786
Ikona - strzałka prawaArchiwum8936
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8954
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7750
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7543

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)