Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1222061
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201412411
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022137
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia199393
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)80162
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę20729
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku38281
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji29609
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne73140
Ikona - strzałka prawaPrzetargi474983
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23908
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych32652
Ikona - strzałka prawa201424984
Ikona - strzałka prawa201316296
Ikona - strzałka prawa201224041
Ikona - strzałka prawa201129419
Ikona - strzałka prawa201021529
Ikona - strzałka prawa200956471
Ikona - strzałka prawa200825202
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11483
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie8190
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości119408
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro46246
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro14090
Ikona - strzałka prawa201310186
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe43064
Ikona - strzałka prawaRadnych89399
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20109976
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu30164
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103459
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik14954
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych65182
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty58094
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie36044
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie11767
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11379
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne40241
Ikona - strzałka prawaArchiwum5667
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi8066
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13726
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu41679
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta36593
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18439
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19763
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14942
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13814
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142377
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1186
Ikona - strzałka prawaStarosta1065
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1014
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1088
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5368
Ikona - strzałka prawaRegulaminy14656
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura29689
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3790
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10981
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6599
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2658
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa7492
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4099
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu8913
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5325
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2687
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2663
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2574
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3234
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2653
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3034
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie14830
Ikona - strzałka prawaBudownictwo17019
Ikona - strzałka prawaEdukacja2030
Ikona - strzałka prawaGeodezja4444
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy38118
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska10052
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja7647
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3948
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2751
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli34481
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa10185
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17203
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4604
Ikona - strzałka prawa201212657
Ikona - strzałka prawaUchwały29250
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu95806
Ikona - strzałka prawa201415697
Ikona - strzałka prawa201329198
Ikona - strzałka prawa201228173
Ikona - strzałka prawa201133861
Ikona - strzałka prawa201038814
Ikona - strzałka prawa200930530
Ikona - strzałka prawa20083256
Ikona - strzałka prawa20073260
Ikona - strzałka prawa200620110
Ikona - strzałka prawa200527644
Ikona - strzałka prawa200423372
Ikona - strzałka prawa200325817
Ikona - strzałka prawa200212315
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu171324
Ikona - strzałka prawaProtokoły12242
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady53701
Ikona - strzałka prawaDecyzje53863
Ikona - strzałka prawaZarządzenia159729
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12380
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20273
Ikona - strzałka prawaProgramy17338
Ikona - strzałka prawaArchiwum3636
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego19043
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4376
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku31120
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2903
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska314954
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych135867
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo12197
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6129
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45855
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia69437
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej37397
Ikona - strzałka prawaPrzetargi15845
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33529
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13989
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3532
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4304
Ikona - strzałka prawaPrawo3409
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2775
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3023
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2730
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2620
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2579
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2563
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2615
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3174
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9781
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8218
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4697
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2514
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2550
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3300
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3793
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3214
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2573
Ikona - strzałka prawaStatut2693
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2628
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2568
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2492
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4095
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2680
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2631
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5534
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6813
Ikona - strzałka prawaStawki3357
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3708
Ikona - strzałka prawaABC3306
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2644
Ikona - strzałka prawaPracodawca2522
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8057
Ikona - strzałka prawaSzkoły11795
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9616
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12596
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9122
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7185
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6771
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu22160
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4944
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2885
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3050
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13114
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych51309
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13420
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037814
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047568
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu20468
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe35109
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4925
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14869
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2625
Ikona - strzałka prawaKompetencje2862
Ikona - strzałka prawaRegulamin4508
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2227
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8090
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego38686
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie61889
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu24266
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku26715
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii17239
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach17722
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy18697
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17536
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13032
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7822
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8671
Ikona - strzałka prawaArchiwum8780
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8798
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7630
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7373

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)