Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1295794
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201413182
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022597
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia208629
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)83448
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę21217
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku40309
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji31300
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne76650
Ikona - strzałka prawaPrzetargi486453
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie24800
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych33222
Ikona - strzałka prawa201425502
Ikona - strzałka prawa201317082
Ikona - strzałka prawa201224737
Ikona - strzałka prawa201130465
Ikona - strzałka prawa201022273
Ikona - strzałka prawa200957635
Ikona - strzałka prawa200826135
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12048
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie8704
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości125471
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro52351
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro14511
Ikona - strzałka prawa201310437
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe44205
Ikona - strzałka prawaRadnych94134
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201010813
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu31476
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103732
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik15494
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych67705
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty60643
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie37482
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie12355
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11766
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne42115
Ikona - strzałka prawaArchiwum6112
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi8614
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13994
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu42775
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta37479
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18943
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu20343
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15293
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14118
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142677
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1374
Ikona - strzałka prawaStarosta1232
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1190
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1283
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5656
Ikona - strzałka prawaRegulaminy15210
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura30636
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4017
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami11338
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6873
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2805
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa7973
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4361
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu9574
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5658
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2910
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2824
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2757
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3394
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2825
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3229
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie15334
Ikona - strzałka prawaBudownictwo17955
Ikona - strzałka prawaEdukacja2225
Ikona - strzałka prawaGeodezja4753
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy42195
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska11303
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja8393
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4214
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2975
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli36484
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa10683
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17753
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4823
Ikona - strzałka prawa201213959
Ikona - strzałka prawaUchwały29555
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu98631
Ikona - strzałka prawa201417224
Ikona - strzałka prawa201330601
Ikona - strzałka prawa201229937
Ikona - strzałka prawa201135597
Ikona - strzałka prawa201040927
Ikona - strzałka prawa200932488
Ikona - strzałka prawa20083412
Ikona - strzałka prawa20073396
Ikona - strzałka prawa200621023
Ikona - strzałka prawa200529403
Ikona - strzałka prawa200424787
Ikona - strzałka prawa200328012
Ikona - strzałka prawa200213349
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu175618
Ikona - strzałka prawaProtokoły12476
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady56164
Ikona - strzałka prawaDecyzje55575
Ikona - strzałka prawaZarządzenia163373
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12677
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20584
Ikona - strzałka prawaProgramy17813
Ikona - strzałka prawaArchiwum3846
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego19532
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4683
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku32555
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3120
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska319279
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych138373
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo12700
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6462
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie46604
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia76075
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej38167
Ikona - strzałka prawaPrzetargi16312
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33879
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko14352
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3682
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4443
Ikona - strzałka prawaPrawo3543
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2930
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3181
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2853
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2741
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2729
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2740
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2752
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3330
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9916
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8662
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów5127
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2655
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2682
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3443
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3912
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3372
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2729
Ikona - strzałka prawaStatut2812
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2771
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2713
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2612
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4233
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2818
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2770
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5681
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7006
Ikona - strzałka prawaStawki3536
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3854
Ikona - strzałka prawaABC3448
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2818
Ikona - strzałka prawaPracodawca2667
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8222
Ikona - strzałka prawaSzkoły12016
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9990
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13097
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9347
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7474
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7031
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu22920
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5178
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3057
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3241
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13383
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych52131
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13852
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038030
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047775
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu21176
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe36503
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5148
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15269
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2790
Ikona - strzałka prawaKompetencje3017
Ikona - strzałka prawaRegulamin4725
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2356
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8284
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego40024
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie62871
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu24995
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku27365
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii17873
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach18589
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy19216
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17866
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13328
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8042
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8878
Ikona - strzałka prawaArchiwum9049
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9048
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7836
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7620

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)