Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1183586
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201411988
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201021903
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia194754
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)78600
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę20473
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku37286
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji28776
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne71768
Ikona - strzałka prawaPrzetargi468508
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23458
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych32338
Ikona - strzałka prawa201424801
Ikona - strzałka prawa201316072
Ikona - strzałka prawa201223755
Ikona - strzałka prawa201129081
Ikona - strzałka prawa201021286
Ikona - strzałka prawa200956075
Ikona - strzałka prawa200824832
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11139
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie7865
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości115705
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro42459
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro13861
Ikona - strzałka prawa201310067
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe42471
Ikona - strzałka prawaRadnych87488
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20109656
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu29509
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103339
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik14639
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych63811
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty56779
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie35423
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie11539
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11198
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne39228
Ikona - strzałka prawaArchiwum5450
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7848
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13588
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu41349
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta36199
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18250
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19544
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14780
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13662
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142262
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1117
Ikona - strzałka prawaStarosta980
Ikona - strzałka prawaWicestarosta952
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1020
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5247
Ikona - strzałka prawaRegulaminy14418
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura29147
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3708
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10773
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6461
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2580
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa7008
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu3979
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu8375
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5122
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2629
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2594
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2506
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3163
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2582
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2938
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie14585
Ikona - strzałka prawaBudownictwo16631
Ikona - strzałka prawaEdukacja1966
Ikona - strzałka prawaGeodezja4259
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy35334
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska9683
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja7331
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3836
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2642
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli33616
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa9916
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16973
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4495
Ikona - strzałka prawa201212191
Ikona - strzałka prawaUchwały29086
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu94581
Ikona - strzałka prawa201415150
Ikona - strzałka prawa201328425
Ikona - strzałka prawa201227565
Ikona - strzałka prawa201133157
Ikona - strzałka prawa201038192
Ikona - strzałka prawa200929780
Ikona - strzałka prawa20083178
Ikona - strzałka prawa20073186
Ikona - strzałka prawa200619627
Ikona - strzałka prawa200527024
Ikona - strzałka prawa200422780
Ikona - strzałka prawa200325189
Ikona - strzałka prawa200211966
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu168879
Ikona - strzałka prawaProtokoły12135
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady52583
Ikona - strzałka prawaDecyzje53049
Ikona - strzałka prawaZarządzenia157895
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12235
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20110
Ikona - strzałka prawaProgramy17098
Ikona - strzałka prawaArchiwum3545
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego18799
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4258
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku30575
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2813
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska312788
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych134681
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo11943
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy5958
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45570
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia64797
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej37022
Ikona - strzałka prawaPrzetargi15556
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33383
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13862
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3464
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4248
Ikona - strzałka prawaPrawo3257
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2726
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2964
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2669
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2574
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2522
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2505
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2576
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3124
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9723
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach7920
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4456
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2458
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2491
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3241
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3742
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3155
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2522
Ikona - strzałka prawaStatut2646
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2568
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2526
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2442
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4041
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2620
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2584
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5436
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6752
Ikona - strzałka prawaStawki3303
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3652
Ikona - strzałka prawaABC3250
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2590
Ikona - strzałka prawaPracodawca2468
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7711
Ikona - strzałka prawaSzkoły11693
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9449
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12413
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9001
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7078
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6671
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu21735
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4846
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2798
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski2957
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu12984
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych50872
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13191
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037717
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047463
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu20199
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe34403
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4821
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14730
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2539
Ikona - strzałka prawaKompetencje2775
Ikona - strzałka prawaRegulamin4409
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2175
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny7997
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego38220
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie61304
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu23871
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku26370
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii16997
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach17195
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy18398
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17353
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12852
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7719
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8563
Ikona - strzałka prawaArchiwum8643
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8641
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7518
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7261

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)