Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1117949
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201411416
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201021429
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia187506
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)75278
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę19998
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku35319
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji26774
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne68283
Ikona - strzałka prawaPrzetargi457614
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22624
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych31792
Ikona - strzałka prawa201424480
Ikona - strzałka prawa201315595
Ikona - strzałka prawa201223247
Ikona - strzałka prawa201128420
Ikona - strzałka prawa201020700
Ikona - strzałka prawa200955043
Ikona - strzałka prawa200824069
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu10583
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie7396
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości110775
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro37546
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro13405
Ikona - strzałka prawa20139816
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe41760
Ikona - strzałka prawaRadnych83219
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20108981
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu28244
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103018
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik14180
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych60965
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty53613
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie34303
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie11055
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych10824
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne37950
Ikona - strzałka prawaArchiwum5086
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7387
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13325
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu40792
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta35588
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17917
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19148
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14487
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13378
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142018
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu978
Ikona - strzałka prawaStarosta840
Ikona - strzałka prawaWicestarosta836
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu878
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5006
Ikona - strzałka prawaRegulaminy13949
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura28352
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3568
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10550
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6273
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2444
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6688
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu3789
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu8009
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego4920
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2500
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2470
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2374
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3037
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2403
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2765
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie14140
Ikona - strzałka prawaBudownictwo15865
Ikona - strzałka prawaEdukacja1805
Ikona - strzałka prawaGeodezja3996
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy32022
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8800
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja6733
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3631
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2463
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli31641
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa9523
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16507
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4302
Ikona - strzałka prawa201211182
Ikona - strzałka prawaUchwały28814
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu92323
Ikona - strzałka prawa201413755
Ikona - strzałka prawa201326476
Ikona - strzałka prawa201226460
Ikona - strzałka prawa201131148
Ikona - strzałka prawa201036379
Ikona - strzałka prawa200927733
Ikona - strzałka prawa20083049
Ikona - strzałka prawa20073085
Ikona - strzałka prawa200618197
Ikona - strzałka prawa200525037
Ikona - strzałka prawa200421390
Ikona - strzałka prawa200323288
Ikona - strzałka prawa200211229
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu164888
Ikona - strzałka prawaProtokoły11922
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady50685
Ikona - strzałka prawaDecyzje51936
Ikona - strzałka prawaZarządzenia155044
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty11929
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19807
Ikona - strzałka prawaProgramy16710
Ikona - strzałka prawaArchiwum3371
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego18337
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4017
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku29520
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2618
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska308403
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych132404
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo11499
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy5641
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45008
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia58856
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej36621
Ikona - strzałka prawaPrzetargi15145
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33135
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13623
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3333
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4141
Ikona - strzałka prawaPrawo3139
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2644
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2855
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2554
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2464
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2422
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2393
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2480
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje2967
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9618
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach7506
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4089
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2360
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2386
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3124
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3641
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3053
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2424
Ikona - strzałka prawaStatut2543
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2450
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2423
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2347
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna3926
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2525
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2480
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5275
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6640
Ikona - strzałka prawaStawki3202
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3538
Ikona - strzałka prawaABC3133
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2488
Ikona - strzałka prawaPracodawca2367
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7578
Ikona - strzałka prawaSzkoły11489
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9179
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12161
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie8782
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie6894
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6492
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu21219
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4664
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2644
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski2825
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu12752
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych49821
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12817
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037540
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047239
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu19701
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe33147
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4652
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14514
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2409
Ikona - strzałka prawaKompetencje2631
Ikona - strzałka prawaRegulamin4270
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2066
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny7793
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego37409
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie60435
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu23407
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku25738
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii16616
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach16597
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy17898
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17076
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12577
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7520
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8350
Ikona - strzałka prawaArchiwum8430
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8383
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7317
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7066

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)