Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1833319
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201414524
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201023679
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia237152
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)97862
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę22415
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku49335
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji39206
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne88537
Ikona - strzałka prawaPrzetargi524323
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie27079
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych34606
Ikona - strzałka prawa201426772
Ikona - strzałka prawa201318776
Ikona - strzałka prawa201226957
Ikona - strzałka prawa201132913
Ikona - strzałka prawa201024726
Ikona - strzałka prawa200961793
Ikona - strzałka prawa200829623
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13298
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie9823
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości137931
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro64626
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro15302
Ikona - strzałka prawa201311178
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe46112
Ikona - strzałka prawaRadnych109214
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201013289
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu35403
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20104608
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik17091
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych75999
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty69939
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie40723
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie13941
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych12938
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne46306
Ikona - strzałka prawaArchiwum7569
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi9710
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP14611
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44319
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta39179
Ikona - strzałka prawaWicestarosta19999
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu21428
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15971
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14771
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20143256
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1784
Ikona - strzałka prawaStarosta1635
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1575
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1711
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe6305
Ikona - strzałka prawaRegulaminy16478
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura32829
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4428
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami12163
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej8154
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3153
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa9092
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu5124
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu10968
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego6260
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji3331
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych3224
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych3304
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3782
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne3211
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3668
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie16734
Ikona - strzałka prawaBudownictwo20217
Ikona - strzałka prawaEdukacja2751
Ikona - strzałka prawaGeodezja5621
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy52131
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska15000
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja10259
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4910
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3597
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli43527
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa11797
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19158
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał5361
Ikona - strzałka prawa201217704
Ikona - strzałka prawaUchwały30244
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu115621
Ikona - strzałka prawa201424011
Ikona - strzałka prawa201338107
Ikona - strzałka prawa201238434
Ikona - strzałka prawa201143716
Ikona - strzałka prawa201050132
Ikona - strzałka prawa200940388
Ikona - strzałka prawa20083811
Ikona - strzałka prawa20073736
Ikona - strzałka prawa200626983
Ikona - strzałka prawa200538573
Ikona - strzałka prawa200433466
Ikona - strzałka prawa200336591
Ikona - strzałka prawa200216609
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu196401
Ikona - strzałka prawaProtokoły12927
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady69405
Ikona - strzałka prawaDecyzje59221
Ikona - strzałka prawaZarządzenia181808
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty13467
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21239
Ikona - strzałka prawaProgramy18875
Ikona - strzałka prawaArchiwum4383
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego20587
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe5308
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku36449
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3576
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska333701
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych145053
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo13674
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy7214
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie48143
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia89754
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej39629
Ikona - strzałka prawaPrzetargi17292
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy34646
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko15285
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3992
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4760
Ikona - strzałka prawaPrawo3842
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego3292
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3554
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej3152
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym3026
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej3053
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego3015
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy3101
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3700
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10257
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach9598
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów6055
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych3018
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP3072
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3808
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia4210
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3739
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3029
Ikona - strzałka prawaStatut3156
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych3115
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną3015
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2905
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4601
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny3130
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna3093
Ikona - strzałka prawaKlub pracy6074
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7444
Ikona - strzałka prawaStawki3893
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy4166
Ikona - strzałka prawaABC3781
Ikona - strzałka prawaBezrobotny3146
Ikona - strzałka prawaPracodawca2985
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8857
Ikona - strzałka prawaSzkoły12545
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie10989
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu14101
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9935
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie8026
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7447
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu24492
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5706
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3553
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3796
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13965
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych54286
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14915
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038564
Ikona - strzałka prawaBudżet 20048354
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu22738
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe40506
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5592
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15991
Ikona - strzałka prawaStatus prawny3213
Ikona - strzałka prawaKompetencje3500
Ikona - strzałka prawaRegulamin5226
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2693
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8684
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego42571
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie64377
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu26050
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku28340
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii19124
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach19913
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy19985
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach18494
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie14011
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8541
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9357
Ikona - strzałka prawaArchiwum9553
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9531
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8327
Ikona - strzałka prawaAdministracja1
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8049

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)