Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1159655
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201411706
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201021688
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia191907
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)77249
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę20245
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku36484
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji28062
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne70366
Ikona - strzałka prawaPrzetargi464491
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23068
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych32102
Ikona - strzałka prawa201424684
Ikona - strzałka prawa201315867
Ikona - strzałka prawa201223577
Ikona - strzałka prawa201128819
Ikona - strzałka prawa201021041
Ikona - strzałka prawa200955687
Ikona - strzałka prawa200824532
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu10883
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie7661
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości113820
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro40559
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro13670
Ikona - strzałka prawa20139962
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe42133
Ikona - strzałka prawaRadnych85924
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20109387
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu29007
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103236
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik14446
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych62718
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty55538
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie34990
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie11409
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11037
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne38596
Ikona - strzałka prawaArchiwum5289
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7633
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13471
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu41106
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta35898
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18123
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19365
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14647
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13543
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142130
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1050
Ikona - strzałka prawaStarosta929
Ikona - strzałka prawaWicestarosta901
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu957
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5125
Ikona - strzałka prawaRegulaminy14210
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura28790
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3644
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10663
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6375
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2519
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6910
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu3902
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu8191
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5038
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2582
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2544
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2454
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3116
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2530
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2862
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie14374
Ikona - strzałka prawaBudownictwo16285
Ikona - strzałka prawaEdukacja1901
Ikona - strzałka prawaGeodezja4152
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy34112
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska9347
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja7129
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3750
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2562
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli32839
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa9746
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16779
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4402
Ikona - strzałka prawa201211814
Ikona - strzałka prawaUchwały28971
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu93581
Ikona - strzałka prawa201414656
Ikona - strzałka prawa201327722
Ikona - strzałka prawa201227101
Ikona - strzałka prawa201132501
Ikona - strzałka prawa201037563
Ikona - strzałka prawa200929058
Ikona - strzałka prawa20083123
Ikona - strzałka prawa20073144
Ikona - strzałka prawa200619215
Ikona - strzałka prawa200526385
Ikona - strzałka prawa200422254
Ikona - strzałka prawa200324613
Ikona - strzałka prawa200211725
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu166296
Ikona - strzałka prawaProtokoły12034
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady51731
Ikona - strzałka prawaDecyzje52595
Ikona - strzałka prawaZarządzenia156420
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12097
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19966
Ikona - strzałka prawaProgramy16925
Ikona - strzałka prawaArchiwum3470
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego18603
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4153
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku30206
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2729
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska311182
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych133817
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo11753
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy5831
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45367
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia62450
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej36856
Ikona - strzałka prawaPrzetargi15397
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33277
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13772
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3415
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4210
Ikona - strzałka prawaPrawo3214
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2696
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2920
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2614
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2537
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2482
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2460
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2541
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3082
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9683
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach7762
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4317
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2416
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2456
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3200
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3703
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3117
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2489
Ikona - strzałka prawaStatut2611
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2521
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2486
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2407
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4004
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2580
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2552
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5359
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6716
Ikona - strzałka prawaStawki3264
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3610
Ikona - strzałka prawaABC3208
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2557
Ikona - strzałka prawaPracodawca2433
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7649
Ikona - strzałka prawaSzkoły11603
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9374
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12318
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie8915
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7004
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6589
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu21531
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4787
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2742
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski2912
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu12889
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych50521
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13038
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037641
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047369
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu20007
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe33925
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4741
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14646
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2488
Ikona - strzałka prawaKompetencje2720
Ikona - strzałka prawaRegulamin4343
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2140
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny7904
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego37891
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie60994
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu23686
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku26132
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii16860
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach16955
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy18204
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17254
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12743
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7639
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8469
Ikona - strzałka prawaArchiwum8552
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8543
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7447
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7172

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)