Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1733974
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201414305
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201023485
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia233012
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)95691
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę22224
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku47785
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji37969
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne86803
Ikona - strzałka prawaPrzetargi519598
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie26689
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych34359
Ikona - strzałka prawa201426561
Ikona - strzałka prawa201318473
Ikona - strzałka prawa201226535
Ikona - strzałka prawa201132475
Ikona - strzałka prawa201024286
Ikona - strzałka prawa200961098
Ikona - strzałka prawa200828976
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13053
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie9592
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości136572
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro63229
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro15134
Ikona - strzałka prawa201311056
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe45824
Ikona - strzałka prawaRadnych107171
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201012846
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu34868
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20104458
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik16863
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych74798
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty68586
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie40186
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie13628
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych12737
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne45489
Ikona - strzałka prawaArchiwum7327
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi9528
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP14480
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44093
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta38962
Ikona - strzałka prawaWicestarosta19861
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu21285
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15855
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14669
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20143155
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1701
Ikona - strzałka prawaStarosta1576
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1517
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1641
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe6225
Ikona - strzałka prawaRegulaminy16282
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura32414
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4363
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami12048
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej7984
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3092
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa8844
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4992
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu10565
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego6135
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji3253
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych3149
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych3174
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3691
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne3144
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3595
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie16380
Ikona - strzałka prawaBudownictwo19832
Ikona - strzałka prawaEdukacja2665
Ikona - strzałka prawaGeodezja5411
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy49704
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska14299
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja9947
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4790
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3497
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli42449
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa11552
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18944
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał5253
Ikona - strzałka prawa201217148
Ikona - strzałka prawaUchwały30143
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu112527
Ikona - strzałka prawa201423068
Ikona - strzałka prawa201336908
Ikona - strzałka prawa201237164
Ikona - strzałka prawa201142488
Ikona - strzałka prawa201048797
Ikona - strzałka prawa200939225
Ikona - strzałka prawa20083737
Ikona - strzałka prawa20073673
Ikona - strzałka prawa200626072
Ikona - strzałka prawa200537099
Ikona - strzałka prawa200432125
Ikona - strzałka prawa200335282
Ikona - strzałka prawa200216047
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu193086
Ikona - strzałka prawaProtokoły12852
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady67338
Ikona - strzałka prawaDecyzje58701
Ikona - strzałka prawaZarządzenia178606
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty13287
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21122
Ikona - strzałka prawaProgramy18698
Ikona - strzałka prawaArchiwum4279
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego20414
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe5209
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku35817
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3488
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska331513
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych143899
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo13519
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy7087
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie47928
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia88211
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej39411
Ikona - strzałka prawaPrzetargi17087
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy34530
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko15114
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3937
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4714
Ikona - strzałka prawaPrawo3795
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego3231
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3502
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej3102
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2985
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej3004
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2977
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy3040
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3643
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10203
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach9406
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów5872
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2966
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP3006
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3750
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia4172
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3680
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2982
Ikona - strzałka prawaStatut3096
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych3067
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2970
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2855
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4540
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny3075
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna3032
Ikona - strzałka prawaKlub pracy6013
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7370
Ikona - strzałka prawaStawki3839
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy4117
Ikona - strzałka prawaABC3731
Ikona - strzałka prawaBezrobotny3089
Ikona - strzałka prawaPracodawca2929
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8550
Ikona - strzałka prawaSzkoły12458
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie10818
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13958
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9842
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7952
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7388
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu24224
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5616
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3457
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3689
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13837
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych53971
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14741
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038466
Ikona - strzałka prawaBudżet 20048246
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu22502
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe39834
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5517
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15844
Ikona - strzałka prawaStatus prawny3134
Ikona - strzałka prawaKompetencje3407
Ikona - strzałka prawaRegulamin5144
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2632
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8598
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego42154
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie64062
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu25899
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku28168
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii18901
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach19702
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy19875
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach18399
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13902
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8448
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9258
Ikona - strzałka prawaArchiwum9475
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9425
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8216
Ikona - strzałka prawaAdministracja1
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7971

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)