Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1073912
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201411050
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201021144
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia182161
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)73165
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę19732
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku33888
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji25264
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne66314
Ikona - strzałka prawaPrzetargi450068
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22071
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych31325
Ikona - strzałka prawa201424256
Ikona - strzałka prawa201315239
Ikona - strzałka prawa201222899
Ikona - strzałka prawa201128006
Ikona - strzałka prawa201020276
Ikona - strzałka prawa200954316
Ikona - strzałka prawa200823530
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu10206
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie7062
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości107152
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro33664
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro13150
Ikona - strzałka prawa20139674
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe41195
Ikona - strzałka prawaRadnych80683
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20108551
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu27537
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20102864
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik13903
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych59385
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty51827
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie33608
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie10722
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych10616
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne37119
Ikona - strzałka prawaArchiwum4882
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7147
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13168
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu40356
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta35231
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17693
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu18945
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14339
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13233
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20141895
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu898
Ikona - strzałka prawaStarosta767
Ikona - strzałka prawaWicestarosta757
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu805
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe4915
Ikona - strzałka prawaRegulaminy13671
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura27858
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3498
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10403
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6132
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2376
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6398
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu3653
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu7788
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego4802
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2430
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2386
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2309
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą2960
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2339
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2679
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie13829
Ikona - strzałka prawaBudownictwo15334
Ikona - strzałka prawaEdukacja1723
Ikona - strzałka prawaGeodezja3816
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy29496
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8210
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja6421
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3515
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2346
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli30437
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa9257
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16266
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4211
Ikona - strzałka prawa201210560
Ikona - strzałka prawaUchwały28663
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu90604
Ikona - strzałka prawa201412781
Ikona - strzałka prawa201325098
Ikona - strzałka prawa201225723
Ikona - strzałka prawa201129848
Ikona - strzałka prawa201035235
Ikona - strzałka prawa200926513
Ikona - strzałka prawa20082986
Ikona - strzałka prawa20073024
Ikona - strzałka prawa200617042
Ikona - strzałka prawa200523597
Ikona - strzałka prawa200420570
Ikona - strzałka prawa200321707
Ikona - strzałka prawa200210690
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu162481
Ikona - strzałka prawaProtokoły11809
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady49338
Ikona - strzałka prawaDecyzje50948
Ikona - strzałka prawaZarządzenia153115
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty11826
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19620
Ikona - strzałka prawaProgramy16514
Ikona - strzałka prawaArchiwum3227
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego18097
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe3905
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku28868
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2522
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska305554
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych131151
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo11196
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy5470
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie44466
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia54365
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej36259
Ikona - strzałka prawaPrzetargi14831
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy32958
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13449
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3265
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4075
Ikona - strzałka prawaPrawo3063
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2595
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2773
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2495
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2420
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2368
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2342
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2435
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje2896
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9552
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach7190
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów3808
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2308
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2337
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3069
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3586
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3004
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2372
Ikona - strzałka prawaStatut2480
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2397
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2357
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2267
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna3864
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2473
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2417
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5190
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6565
Ikona - strzałka prawaStawki3135
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3479
Ikona - strzałka prawaABC3069
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2366
Ikona - strzałka prawaPracodawca2320
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7479
Ikona - strzałka prawaSzkoły11398
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9011
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11986
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie8673
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie6784
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6413
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu20778
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4569
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2537
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski2734
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu12602
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych48181
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12613
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037438
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047136
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu19412
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe32515
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4566
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14369
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2338
Ikona - strzałka prawaKompetencje2528
Ikona - strzałka prawaRegulamin4186
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek1999
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny7698
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego36546
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie59977
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu23101
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku25157
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii16401
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach16275
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy17565
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach16903
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12432
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7414
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8231
Ikona - strzałka prawaArchiwum8248
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8186
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7186
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi6978

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)