Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1322548
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201413375
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022733
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia211799
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)84793
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę21383
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku41073
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji32059
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne77848
Ikona - strzałka prawaPrzetargi493084
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie25118
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych33454
Ikona - strzałka prawa201425635
Ikona - strzałka prawa201317272
Ikona - strzałka prawa201224971
Ikona - strzałka prawa201130723
Ikona - strzałka prawa201022544
Ikona - strzałka prawa200958030
Ikona - strzałka prawa200826469
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12213
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie8840
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości127396
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro54314
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro14623
Ikona - strzałka prawa201310515
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe44539
Ikona - strzałka prawaRadnych95847
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201011112
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu31913
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103854
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik15697
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych68767
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty61343
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie37884
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie12511
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11898
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne42669
Ikona - strzałka prawaArchiwum6291
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi8746
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP14086
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu43023
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta37799
Ikona - strzałka prawaWicestarosta19127
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu20517
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15418
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14214
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142777
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1415
Ikona - strzałka prawaStarosta1284
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1242
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1335
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5743
Ikona - strzałka prawaRegulaminy15378
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura31005
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4075
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami11481
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6981
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2837
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa8155
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4483
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu9722
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5742
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2976
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2868
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2828
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3426
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2860
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3275
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie15529
Ikona - strzałka prawaBudownictwo18245
Ikona - strzałka prawaEdukacja2309
Ikona - strzałka prawaGeodezja4869
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy43541
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska11658
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja8621
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4327
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3047
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli37265
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa10871
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17956
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4879
Ikona - strzałka prawa201214389
Ikona - strzałka prawaUchwały29651
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu99864
Ikona - strzałka prawa201417851
Ikona - strzałka prawa201331045
Ikona - strzałka prawa201230635
Ikona - strzałka prawa201136241
Ikona - strzałka prawa201041804
Ikona - strzałka prawa200933217
Ikona - strzałka prawa20083450
Ikona - strzałka prawa20073429
Ikona - strzałka prawa200621409
Ikona - strzałka prawa200530118
Ikona - strzałka prawa200425307
Ikona - strzałka prawa200328748
Ikona - strzałka prawa200213638
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu178012
Ikona - strzałka prawaProtokoły12530
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady57182
Ikona - strzałka prawaDecyzje56333
Ikona - strzałka prawaZarządzenia164817
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12790
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20662
Ikona - strzałka prawaProgramy17951
Ikona - strzałka prawaArchiwum3900
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego19675
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4775
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku32978
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3170
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego1
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska320986
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych139152
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo12836
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6562
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie46820
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia78023
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej38405
Ikona - strzałka prawaPrzetargi16429
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy34006
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko14448
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3720
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4480
Ikona - strzałka prawaPrawo3567
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2963
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3233
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2882
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2773
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2785
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2778
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2805
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3377
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9953
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8780
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów5249
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2723
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2739
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3479
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3944
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3441
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2768
Ikona - strzałka prawaStatut2840
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2812
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2741
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2644
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4280
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2851
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2806
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5753
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7075
Ikona - strzałka prawaStawki3571
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3886
Ikona - strzałka prawaABC3490
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2868
Ikona - strzałka prawaPracodawca2702
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8285
Ikona - strzałka prawaSzkoły12093
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie10084
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13302
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9423
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7542
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7093
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu23216
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5252
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3113
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3291
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13448
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych52561
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13969
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038091
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047835
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu21392
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe36870
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5195
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15389
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2826
Ikona - strzałka prawaKompetencje3066
Ikona - strzałka prawaRegulamin4787
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2392
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8337
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego40366
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie63098
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu25167
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku27549
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii18094
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach18795
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy19352
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17973
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13448
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8103
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8939
Ikona - strzałka prawaArchiwum9147
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9123
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7892
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7689

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)