Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1427056
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201413617
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022905
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia216958
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)87246
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę21581
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku42643
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji33635
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne80200
Ikona - strzałka prawaPrzetargi499730
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie25574
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych33713
Ikona - strzałka prawa201425832
Ikona - strzałka prawa201317562
Ikona - strzałka prawa201225364
Ikona - strzałka prawa201131173
Ikona - strzałka prawa201022992
Ikona - strzałka prawa200958854
Ikona - strzałka prawa200827107
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12448
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie9054
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości130200
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro57078
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro14750
Ikona - strzałka prawa201310650
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe45042
Ikona - strzałka prawaRadnych99133
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201011585
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu32753
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20104008
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik16020
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych70557
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty63474
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie38487
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie12798
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych12097
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne43421
Ikona - strzałka prawaArchiwum6564
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi8932
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP14185
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu43366
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta38195
Ikona - strzałka prawaWicestarosta19346
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu20776
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15557
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14346
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142872
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1475
Ikona - strzałka prawaStarosta1352
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1314
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1410
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5854
Ikona - strzałka prawaRegulaminy15614
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura31500
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4140
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami11664
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej7118
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2896
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa8347
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4639
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu10000
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5852
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji3038
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2937
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2894
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3487
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2920
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3357
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie15779
Ikona - strzałka prawaBudownictwo18697
Ikona - strzałka prawaEdukacja2391
Ikona - strzałka prawaGeodezja5011
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy45219
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska12330
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja8985
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4439
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3159
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli38612
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa11044
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18184
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4968
Ikona - strzałka prawa201215136
Ikona - strzałka prawaUchwały29797
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu102071
Ikona - strzałka prawa201419311
Ikona - strzałka prawa201332381
Ikona - strzałka prawa201232344
Ikona - strzałka prawa201137836
Ikona - strzałka prawa201043730
Ikona - strzałka prawa200934874
Ikona - strzałka prawa20083518
Ikona - strzałka prawa20073479
Ikona - strzałka prawa200622670
Ikona - strzałka prawa200531866
Ikona - strzałka prawa200426933
Ikona - strzałka prawa200330356
Ikona - strzałka prawa200214264
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu180011
Ikona - strzałka prawaProtokoły12620
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady59368
Ikona - strzałka prawaDecyzje57046
Ikona - strzałka prawaZarządzenia166888
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12926
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20795
Ikona - strzałka prawaProgramy18139
Ikona - strzałka prawaArchiwum3986
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego19873
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4876
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku33648
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3235
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego1
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska323849
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych140302
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo13004
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6675
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie47104
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia81116
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej38694
Ikona - strzałka prawaPrzetargi16626
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy34184
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko14623
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3767
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4541
Ikona - strzałka prawaPrawo3615
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego3034
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3306
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2935
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2821
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2837
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2823
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2858
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3432
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10020
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8971
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów5437
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2782
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2799
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3537
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3999
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3495
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2821
Ikona - strzałka prawaStatut2900
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2869
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2793
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2699
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4347
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2907
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2862
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5822
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7137
Ikona - strzałka prawaStawki3633
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3938
Ikona - strzałka prawaABC3549
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2922
Ikona - strzałka prawaPracodawca2745
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8352
Ikona - strzałka prawaSzkoły12187
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie10252
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13507
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9527
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7651
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7173
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu23505
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5342
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3201
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3395
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13526
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych52978
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14145
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038177
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047927
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu21667
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe37651
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5268
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15542
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2892
Ikona - strzałka prawaKompetencje3136
Ikona - strzałka prawaRegulamin4871
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2451
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8405
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego40823
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie63361
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu25374
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku27741
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii18323
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach19064
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy19475
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach18075
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13575
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8176
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9011
Ikona - strzałka prawaArchiwum9243
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9183
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7958
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7744

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)