Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1247650
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201412687
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201022326
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia202604
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)81437
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę20896
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku38987
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji30099
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne74396
Ikona - strzałka prawaPrzetargi478966
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie24240
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych32869
Ikona - strzałka prawa201425140
Ikona - strzałka prawa201316599
Ikona - strzałka prawa201224294
Ikona - strzałka prawa201129801
Ikona - strzałka prawa201021789
Ikona - strzałka prawa200956809
Ikona - strzałka prawa200825511
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11707
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie8394
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości121554
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro48388
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro14252
Ikona - strzałka prawa201310296
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe43433
Ikona - strzałka prawaRadnych90793
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201010262
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu30585
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20103557
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik15179
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych66036
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty58972
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie36637
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie11979
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych11535
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne41054
Ikona - strzałka prawaArchiwum5866
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi8280
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13829
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu42079
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta36851
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18607
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19979
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15072
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13927
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20142482
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1268
Ikona - strzałka prawaStarosta1143
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1085
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1172
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe5516
Ikona - strzałka prawaRegulaminy14875
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura30018
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3885
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami11095
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6705
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2722
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa7674
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu4209
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu9241
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5484
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2822
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2734
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2654
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3303
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2730
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3119
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie15016
Ikona - strzałka prawaBudownictwo17433
Ikona - strzałka prawaEdukacja2105
Ikona - strzałka prawaGeodezja4569
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy39923
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska10435
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja7910
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi4071
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2841
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli35209
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa10403
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17400
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4698
Ikona - strzałka prawa201213058
Ikona - strzałka prawaUchwały29365
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu96805
Ikona - strzałka prawa201416058
Ikona - strzałka prawa201329635
Ikona - strzałka prawa201228661
Ikona - strzałka prawa201134404
Ikona - strzałka prawa201039435
Ikona - strzałka prawa200931134
Ikona - strzałka prawa20083324
Ikona - strzałka prawa20073321
Ikona - strzałka prawa200620449
Ikona - strzałka prawa200528123
Ikona - strzałka prawa200423786
Ikona - strzałka prawa200326457
Ikona - strzałka prawa200212628
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu172532
Ikona - strzałka prawaProtokoły12338
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady54481
Ikona - strzałka prawaDecyzje54443
Ikona - strzałka prawaZarządzenia161119
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty12500
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20407
Ikona - strzałka prawaProgramy17509
Ikona - strzałka prawaArchiwum3720
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego19225
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe4493
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku31617
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2989
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska316462
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych136771
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo12362
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy6273
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie46142
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia72016
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej37767
Ikona - strzałka prawaPrzetargi16029
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33677
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko14129
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3600
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4361
Ikona - strzałka prawaPrawo3463
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2832
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3090
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2783
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2673
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2651
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2630
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2667
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3236
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9836
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach8385
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów4855
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2570
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2604
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3371
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3849
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3278
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2634
Ikona - strzałka prawaStatut2741
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2683
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2635
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2541
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4152
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2744
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2692
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5592
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6890
Ikona - strzałka prawaStawki3439
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3767
Ikona - strzałka prawaABC3366
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2701
Ikona - strzałka prawaPracodawca2578
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8130
Ikona - strzałka prawaSzkoły11886
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9760
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12853
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie9215
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie7336
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6867
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu22502
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5033
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2953
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3130
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu13221
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych51632
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13593
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037901
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047656
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu20764
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe35663
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5029
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna15069
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2697
Ikona - strzałka prawaKompetencje2932
Ikona - strzałka prawaRegulamin4601
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2290
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8173
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego39247
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie62384
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu24645
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku27000
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii17480
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach18101
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy18967
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach17646
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie13141
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7911
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8745
Ikona - strzałka prawaArchiwum8880
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8896
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7706
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7474

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)