Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1053173
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201410891
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201021025
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia179888
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)71993
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę19545
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku33211
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji24352
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne65116
Ikona - strzałka prawaPrzetargi446858
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie21776
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych31161
Ikona - strzałka prawa201424144
Ikona - strzałka prawa201315111
Ikona - strzałka prawa201222729
Ikona - strzałka prawa201127811
Ikona - strzałka prawa201020080
Ikona - strzałka prawa200954017
Ikona - strzałka prawa200823319
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu10036
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie6905
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości106294
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro31903
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro12980
Ikona - strzałka prawa20139625
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe40951
Ikona - strzałka prawaRadnych79250
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20108372
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu27218
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20102789
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik13771
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych58590
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty50982
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie33207
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie10577
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych10528
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne36729
Ikona - strzałka prawaArchiwum4764
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7029
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13093
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu40142
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta35077
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17581
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu18832
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14251
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13156
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20141823
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu867
Ikona - strzałka prawaStarosta743
Ikona - strzałka prawaWicestarosta728
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu770
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe4856
Ikona - strzałka prawaRegulaminy13558
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura27609
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3450
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10308
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6063
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2343
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6239
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu3578
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu7686
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego4746
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2391
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2356
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2281
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą2935
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2302
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2645
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie13665
Ikona - strzałka prawaBudownictwo15076
Ikona - strzałka prawaEdukacja1684
Ikona - strzałka prawaGeodezja3739
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy28367
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska7959
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja6263
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3468
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2306
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli29710
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa9136
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16174
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4154
Ikona - strzałka prawa201210232
Ikona - strzałka prawaUchwały28575
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu89792
Ikona - strzałka prawa201412103
Ikona - strzałka prawa201324296
Ikona - strzałka prawa201225192
Ikona - strzałka prawa201129036
Ikona - strzałka prawa201034773
Ikona - strzałka prawa200926012
Ikona - strzałka prawa20082954
Ikona - strzałka prawa20072993
Ikona - strzałka prawa200616379
Ikona - strzałka prawa200522931
Ikona - strzałka prawa200420055
Ikona - strzałka prawa200321060
Ikona - strzałka prawa200210426
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu161127
Ikona - strzałka prawaProtokoły11762
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady48516
Ikona - strzałka prawaDecyzje50544
Ikona - strzałka prawaZarządzenia152100
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty11768
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19538
Ikona - strzałka prawaProgramy16385
Ikona - strzałka prawaArchiwum3181
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego17984
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe3839
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku28555
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2480
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska304224
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych130514
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo11059
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy5385
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie43971
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia52545
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej36130
Ikona - strzałka prawaPrzetargi14706
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy32871
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13394
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3239
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4047
Ikona - strzałka prawaPrawo3033
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2560
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2734
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2465
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2398
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2349
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2323
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2417
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje2864
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9521
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach7067
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów3707
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2288
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2315
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3045
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3560
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu2979
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2350
Ikona - strzałka prawaStatut2450
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2375
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2333
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2237
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna3840
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2445
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2390
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5152
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6522
Ikona - strzałka prawaStawki3108
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3455
Ikona - strzałka prawaABC3042
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2343
Ikona - strzałka prawaPracodawca2300
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7435
Ikona - strzałka prawaSzkoły11338
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie8939
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu11878
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie8625
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie6739
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6377
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu20569
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4518
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2495
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski2692
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu12530
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych47765
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12523
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037391
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047088
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu19273
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe32197
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4517
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14327
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2309
Ikona - strzałka prawaKompetencje2480
Ikona - strzałka prawaRegulamin4155
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek1977
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny7638
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego35986
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie59720
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu22845
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku24921
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii16238
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach16095
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy17379
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach16815
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12355
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7363
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8185
Ikona - strzałka prawaArchiwum8149
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8082
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7122
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi6927

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)