Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1094062
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201411202
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201021285
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia184739
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)74300
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę19883
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku34609
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji26067
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne67361
Ikona - strzałka prawaPrzetargi453680
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22374
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych31560
Ikona - strzałka prawa201424367
Ikona - strzałka prawa201315393
Ikona - strzałka prawa201223092
Ikona - strzałka prawa201128217
Ikona - strzałka prawa201020503
Ikona - strzałka prawa200954673
Ikona - strzałka prawa200823823
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu10397
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie7232
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości108774
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro35478
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro13281
Ikona - strzałka prawa20139739
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe41411
Ikona - strzałka prawaRadnych81944
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20108759
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu27860
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20102935
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik14065
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych60137
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty52735
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie33967
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie10891
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych10709
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne37500
Ikona - strzałka prawaArchiwum4976
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi7261
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP13254
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu40566
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta35385
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17791
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19034
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14410
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13300
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20141951
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu931
Ikona - strzałka prawaStarosta795
Ikona - strzałka prawaWicestarosta797
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu835
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe4956
Ikona - strzałka prawaRegulaminy13806
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura28097
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru3533
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami10480
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej6206
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy2408
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6551
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu3730
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu7904
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego4839
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji2460
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych2427
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych2344
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą2996
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne2374
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny2717
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie13999
Ikona - strzałka prawaBudownictwo15610
Ikona - strzałka prawaEdukacja1766
Ikona - strzałka prawaGeodezja3886
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy30830
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8506
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja6558
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi3556
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej2395
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli31081
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa9406
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16376
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał4253
Ikona - strzałka prawa201210875
Ikona - strzałka prawaUchwały28734
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu91610
Ikona - strzałka prawa201413293
Ikona - strzałka prawa201325820
Ikona - strzałka prawa201226147
Ikona - strzałka prawa201130510
Ikona - strzałka prawa201035811
Ikona - strzałka prawa200927121
Ikona - strzałka prawa20083012
Ikona - strzałka prawa20073046
Ikona - strzałka prawa200617651
Ikona - strzałka prawa200524334
Ikona - strzałka prawa200420968
Ikona - strzałka prawa200322503
Ikona - strzałka prawa200210947
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu163902
Ikona - strzałka prawaProtokoły11862
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady50072
Ikona - strzałka prawaDecyzje51496
Ikona - strzałka prawaZarządzenia154214
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty11871
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19701
Ikona - strzałka prawaProgramy16613
Ikona - strzałka prawaArchiwum3271
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego18218
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe3957
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego0
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku29182
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe2564
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska306959
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych131744
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo11327
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy5552
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie44761
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia56403
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej36443
Ikona - strzałka prawaPrzetargi14986
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy33034
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko13531
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu3291
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4103
Ikona - strzałka prawaPrawo3097
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego2614
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia2814
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej2519
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym2440
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej2391
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego2366
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy2453
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje2931
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne9582
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach7337
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów3946
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych2333
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP2359
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3095
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia3614
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3021
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2391
Ikona - strzałka prawaStatut2509
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych2420
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną2389
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2303
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna3889
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny2496
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna2442
Ikona - strzałka prawaKlub pracy5235
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie6601
Ikona - strzałka prawaStawki3164
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy3501
Ikona - strzałka prawaABC3102
Ikona - strzałka prawaBezrobotny2386
Ikona - strzałka prawaPracodawca2341
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP7528
Ikona - strzałka prawaSzkoły11446
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie9090
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu12074
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie8726
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie6842
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie6449
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu20977
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu4612
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki2591
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski2776
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu12676
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych48579
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12716
Ikona - strzałka prawaBudżet 20037485
Ikona - strzałka prawaBudżet 20047183
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu19540
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe32812
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe4604
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna14431
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2369
Ikona - strzałka prawaKompetencje2579
Ikona - strzałka prawaRegulamin4223
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2029
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny7748
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego36986
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie60198
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu23249
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku25433
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii16498
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach16408
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy17736
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach16976
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie12501
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu7461
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian8281
Ikona - strzałka prawaArchiwum8325
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8263
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7246
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi7020

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)