Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2184585
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201415451
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201024591
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia268065
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)114505
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę23421
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku60593
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji47665
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne99864
Ikona - strzałka prawaPrzetargi558011
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie29501
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych36109
Ikona - strzałka prawa201427840
Ikona - strzałka prawa201320383
Ikona - strzałka prawa201228924
Ikona - strzałka prawa201135243
Ikona - strzałka prawa201027010
Ikona - strzałka prawa200965986
Ikona - strzałka prawa200832694
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu14751
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie11202
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości146169
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro72669
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro15990
Ikona - strzałka prawa201311857
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe47039
Ikona - strzałka prawaRadnych122791
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201015512
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu38760
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20105410
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik18196
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych83590
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty79454
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie43400
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie15461
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych13909
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne49139
Ikona - strzałka prawaArchiwum8920
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi10579
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP15054
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45283
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta40095
Ikona - strzałka prawaWicestarosta20594
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu22182
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16375
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15173
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20143623
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu2048
Ikona - strzałka prawaStarosta1829
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1807
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1897
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe6602
Ikona - strzałka prawaRegulaminy17456
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura34595
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4676
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami12736
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej8860
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3386
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa10124
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu5613
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu12621
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego6720
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji3558
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych3472
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych3669
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą4044
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne3415
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny4019
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie18028
Ikona - strzałka prawaBudownictwo22040
Ikona - strzałka prawaEdukacja3104
Ikona - strzałka prawaGeodezja6271
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy66200
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska18991
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja12075
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi5494
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3993
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli50245
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa12688
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20135
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał5774
Ikona - strzałka prawa201221457
Ikona - strzałka prawaUchwały30759
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu142488
Ikona - strzałka prawa201431161
Ikona - strzałka prawa201347390
Ikona - strzałka prawa201248059
Ikona - strzałka prawa201152980
Ikona - strzałka prawa201060480
Ikona - strzałka prawa200949196
Ikona - strzałka prawa20084074
Ikona - strzałka prawa20074006
Ikona - strzałka prawa200633749
Ikona - strzałka prawa200549096
Ikona - strzałka prawa200443680
Ikona - strzałka prawa200346406
Ikona - strzałka prawa200219825
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu245376
Ikona - strzałka prawaProtokoły13289
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady86061
Ikona - strzałka prawaDecyzje61188
Ikona - strzałka prawaZarządzenia217597
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty14185
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21702
Ikona - strzałka prawaProgramy19762
Ikona - strzałka prawaArchiwum4816
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego21424
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe5780
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku39999
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3858
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska346584
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych150451
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo14365
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy7807
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie49018
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia99807
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej40636
Ikona - strzałka prawaPrzetargi18609
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy35287
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko16160
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu4165
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4955
Ikona - strzałka prawaPrawo4055
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego3502
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3727
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej3309
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym3231
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej3266
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego3170
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy3278
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3891
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10518
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach10850
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów7261
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych3236
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP3260
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw4033
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia4378
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3936
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3202
Ikona - strzałka prawaStatut3339
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych3310
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną3229
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych3117
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4814
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny3337
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna3366
Ikona - strzałka prawaKlub pracy6295
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7848
Ikona - strzałka prawaStawki4131
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy4338
Ikona - strzałka prawaABC4016
Ikona - strzałka prawaBezrobotny3364
Ikona - strzałka prawaPracodawca3206
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP9101
Ikona - strzałka prawaSzkoły12971
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie11892
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu14953
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie10410
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie8503
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7813
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu25429
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu6104
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3978
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski4234
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu14424
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych55486
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15635
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038973
Ikona - strzałka prawaBudżet 20048755
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu24053
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe44195
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5853
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna16553
Ikona - strzałka prawaStatus prawny3571
Ikona - strzałka prawaKompetencje3883
Ikona - strzałka prawaRegulamin5549
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2931
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8950
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego44428
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie65613
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu26629
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku29090
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii19813
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach20934
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy20391
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach18983
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie14365
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8887
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9836
Ikona - strzałka prawaArchiwum9880
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9909
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8674
Ikona - strzałka prawaAdministracja1
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8414

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)