Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2087751
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201415232
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201024388
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia261005
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)111227
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę23125
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku58201
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji45938
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne97501
Ikona - strzałka prawaPrzetargi549983
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie28908
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych35655
Ikona - strzałka prawa201427618
Ikona - strzałka prawa201320029
Ikona - strzałka prawa201228504
Ikona - strzałka prawa201134744
Ikona - strzałka prawa201026529
Ikona - strzałka prawa200965100
Ikona - strzałka prawa200832042
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu14372
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie10842
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości143412
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro69877
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro15770
Ikona - strzałka prawa201311705
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe46823
Ikona - strzałka prawaRadnych120093
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201015035
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu38047
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20105240
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik17952
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych81985
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty77465
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie42806
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie15084
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych13706
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne48348
Ikona - strzałka prawaArchiwum8625
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi10378
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP14922
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45009
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta39831
Ikona - strzałka prawaWicestarosta20456
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu21989
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16259
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15053
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20143528
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1990
Ikona - strzałka prawaStarosta1790
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1754
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1853
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe6520
Ikona - strzałka prawaRegulaminy17221
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura34110
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4602
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami12580
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej8644
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3330
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa9870
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu5495
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu12202
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego6625
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji3504
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych3396
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych3578
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3980
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne3360
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3933
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie17711
Ikona - strzałka prawaBudownictwo21610
Ikona - strzałka prawaEdukacja3022
Ikona - strzałka prawaGeodezja6066
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy61947
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska17973
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja11651
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi5368
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3899
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli48870
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa12462
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19901
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał5675
Ikona - strzałka prawa201220707
Ikona - strzałka prawaUchwały30617
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu137401
Ikona - strzałka prawa201429713
Ikona - strzałka prawa201345631
Ikona - strzałka prawa201246184
Ikona - strzałka prawa201151107
Ikona - strzałka prawa201058488
Ikona - strzałka prawa200947444
Ikona - strzałka prawa20084016
Ikona - strzałka prawa20073943
Ikona - strzałka prawa200632451
Ikona - strzałka prawa200547057
Ikona - strzałka prawa200441665
Ikona - strzałka prawa200344475
Ikona - strzałka prawa200219174
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu233037
Ikona - strzałka prawaProtokoły13184
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady82921
Ikona - strzałka prawaDecyzje60669
Ikona - strzałka prawaZarządzenia209806
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty13999
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21576
Ikona - strzałka prawaProgramy19568
Ikona - strzałka prawaArchiwum4723
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego21187
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe5663
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku39226
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3779
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska343884
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych149227
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo14166
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy7673
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie48849
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia96778
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej40364
Ikona - strzałka prawaPrzetargi18260
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy35089
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko15951
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu4117
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4897
Ikona - strzałka prawaPrawo3997
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego3455
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3679
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej3261
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym3173
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej3209
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego3123
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy3231
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3840
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10460
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach10525
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów6931
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych3182
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP3212
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3978
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia4331
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3881
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3158
Ikona - strzałka prawaStatut3299
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych3264
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną3174
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych3064
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4755
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny3284
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna3300
Ikona - strzałka prawaKlub pracy6234
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7701
Ikona - strzałka prawaStawki4072
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy4287
Ikona - strzałka prawaABC3957
Ikona - strzałka prawaBezrobotny3308
Ikona - strzałka prawaPracodawca3159
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP9039
Ikona - strzałka prawaSzkoły12872
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie11672
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu14650
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie10314
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie8366
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7716
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu25215
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5998
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3878
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski4133
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu14310
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych55032
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15464
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038874
Ikona - strzałka prawaBudżet 20048659
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu23740
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe43388
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5783
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna16371
Ikona - strzałka prawaStatus prawny3485
Ikona - strzałka prawaKompetencje3797
Ikona - strzałka prawaRegulamin5472
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2871
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8876
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego43923
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie65252
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu26460
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku28839
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii19650
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach20563
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy20281
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach18839
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie14264
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8789
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9696
Ikona - strzałka prawaArchiwum9785
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9783
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8586
Ikona - strzałka prawaAdministracja1
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8320

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)