Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1939024
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201414764
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 201023925
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza0
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia i ogłoszenia243310
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia (w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska)101468
Ikona - strzałka prawaPozwolenia na budowę22670
Ikona - strzałka prawaInformacje o złożeniu wniosku51720
Ikona - strzałka prawaInformacja o wydaniu decyzji41079
Ikona - strzałka prawaInformacje archiwalne91043
Ikona - strzałka prawaPrzetargi530888
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie27630
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych34927
Ikona - strzałka prawa201427053
Ikona - strzałka prawa201319136
Ikona - strzałka prawa201227431
Ikona - strzałka prawa201133450
Ikona - strzałka prawa201025283
Ikona - strzałka prawa200962664
Ikona - strzałka prawa200830344
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu13651
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznyh w Staszowie10166
Ikona - strzałka prawaPrzetargi na nieruchomości139214
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 30 000 euro65870
Ikona - strzałka prawaZamówienia poniżej 14 000 euro15446
Ikona - strzałka prawa201311335
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe46361
Ikona - strzałka prawaRadnych112152
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-201013798
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu36094
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-20104806
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik17328
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych77632
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty71893
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe w Staszowie41327
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie14271
Ikona - strzałka prawaOświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywiloprawnych13196
Ikona - strzałka prawaOsoby niepełnosprawne46991
Ikona - strzałka prawaArchiwum7895
Ikona - strzałka prawaWspółpraca z organizacja pozarządowymi9921
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP14729
Ikona - strzałka prawaPowiat
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44524
Ikona - strzałka prawaPlan pracy
Ikona - strzałka prawaSesje rady
Ikona - strzałka prawaStarosta39405
Ikona - strzałka prawaWicestarosta20161
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu21568
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16083
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14884
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010-20143355
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu1870
Ikona - strzałka prawaStarosta1715
Ikona - strzałka prawaWicestarosta1644
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu1784
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006-2010
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu
Ikona - strzałka prawaKomisje
Ikona - strzałka prawaStarosta
Ikona - strzałka prawaWicestarosta
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe6406
Ikona - strzałka prawaRegulaminy16703
Ikona - strzałka prawaWydziały i biura33377
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru4507
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami12325
Ikona - strzałka prawaWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej8328
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3224
Ikona - strzałka prawaWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa9405
Ikona - strzałka prawaWydział Edukacji, Kultury i Sportu5270
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji i Transportu11631
Ikona - strzałka prawaWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego6348
Ikona - strzałka prawaWydział Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji3405
Ikona - strzałka prawaBiuro Zamówień Publicznych3301
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych3416
Ikona - strzałka prawaBiuro Promocji i Współpracy z Zagranicą3868
Ikona - strzałka prawaBiuro Informatyczne3282
Ikona - strzałka prawaAudytor Wewnętrzny3753
Ikona - strzałka prawaMoja sprawa w Urzędzie17271
Ikona - strzałka prawaBudownictwo20696
Ikona - strzałka prawaEdukacja2844
Ikona - strzałka prawaGeodezja5825
Ikona - strzałka prawaKomunikacja, pojazdy56728
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska15839
Ikona - strzałka prawaGeologia i rekultywacja10696
Ikona - strzałka prawaRejestr ruchów masowych ziemi5061
Ikona - strzałka prawaZespół uzgadniania dokumentacji projektowej3732
Ikona - strzałka prawaWyniki kontroli45069
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa12062
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19404
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał5468
Ikona - strzałka prawa201218528
Ikona - strzałka prawaUchwały30364
Ikona - strzałka prawaRady Powiatu120965
Ikona - strzałka prawa201425539
Ikona - strzałka prawa201340167
Ikona - strzałka prawa201240460
Ikona - strzałka prawa201145713
Ikona - strzałka prawa201052390
Ikona - strzałka prawa200942287
Ikona - strzałka prawa20083891
Ikona - strzałka prawa20073812
Ikona - strzałka prawa200628482
Ikona - strzałka prawa200540928
Ikona - strzałka prawa200435670
Ikona - strzałka prawa200338763
Ikona - strzałka prawa200217331
Ikona - strzałka prawaZarządu Powiatu203585
Ikona - strzałka prawaProtokoły13019
Ikona - strzałka prawaProtokoły Rady72960
Ikona - strzałka prawaDecyzje59692
Ikona - strzałka prawaZarządzenia187671
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty13713
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21359
Ikona - strzałka prawaProgramy19112
Ikona - strzałka prawaArchiwum4498
Ikona - strzałka prawaDotacje z budżetu Powiatu Staszowskiego20737
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe5441
Ikona - strzałka prawaPrawo miejscowe od 2009 roku0
Ikona - strzałka prawaStatut Powiatu Staszowskiego1
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego do 2008 roku37251
Ikona - strzałka prawaDzienniki Urzędowe3670
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw0
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski0
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego2
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o konkursach
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska336548
Ikona - strzałka prawaKonkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych146325
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo13851
Ikona - strzałka prawaRegulamin naboru, kwestionariusz osobowy7383
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie48379
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia91455
Ikona - strzałka prawaSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej39864
Ikona - strzałka prawaPrzetargi17597
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy34778
Ikona - strzałka prawaKonkurs na wolne stanowisko15484
Ikona - strzałka prawaPodstawowe dane podmiotu4049
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Urzędu4817
Ikona - strzałka prawaPrawo3900
Ikona - strzałka prawaKodeks Postępowania Administracyjnego3370
Ikona - strzałka prawaUstawa o Narodowym Funduszu Zdrowia3614
Ikona - strzałka prawaUstawa o pomocy społecznej3199
Ikona - strzałka prawaUstawa o Ubezpieczeniu Społecznym3072
Ikona - strzałka prawaUstawa o służbie zastępczej3106
Ikona - strzałka prawaElementy prawa europejskiego3054
Ikona - strzałka prawaKodeks Pracy3163
Ikona - strzałka prawaMajątek, którym instytucja dysponuje3766
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10331
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o przetargach9899
Ikona - strzałka prawaRozstrzygnięcie przetargów6344
Ikona - strzałka prawaPrawo zamówień publicznych3088
Ikona - strzałka prawaRegulamin udzielania zamówień publicznych w PUP3145
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3876
Ikona - strzałka prawaPromocja zatrudnienia4259
Ikona - strzałka prawaPodstawy prawne działania urzędu3800
Ikona - strzałka prawaUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3079
Ikona - strzałka prawaStatut3224
Ikona - strzałka prawaUstawa o finansach publicznych3180
Ikona - strzałka prawaUstawa reformująca administrację publiczną3069
Ikona - strzałka prawaUstawa o ochronie danych osobowych2964
Ikona - strzałka prawaStruktura organizacyjna4664
Ikona - strzałka prawaSchemat organizacyjny3181
Ikona - strzałka prawaTablica informacyjna3159
Ikona - strzałka prawaKlub pracy6138
Ikona - strzałka prawaTryb działania PUP w Staszowie7533
Ikona - strzałka prawaStawki3956
Ikona - strzałka prawaProgramy Rynku Pracy4217
Ikona - strzałka prawaABC3845
Ikona - strzałka prawaBezrobotny3207
Ikona - strzałka prawaPracodawca3045
Ikona - strzałka prawaRegulamin PUP8935
Ikona - strzałka prawaSzkoły12673
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Staszowie11220
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Połańcu14260
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Staszowie10058
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie8129
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie7515
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu24762
Ikona - strzałka prawaFilia w Połańcu5801
Ikona - strzałka prawaProgramy, Realizacja, Skutki3665
Ikona - strzałka prawaKontrole i Wnioski3903
Ikona - strzałka prawaRodzinny Dom Dziecka w Połańcu14097
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych54577
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane15092
Ikona - strzałka prawaBudżet 20038679
Ikona - strzałka prawaBudżet 20048474
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu23058
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe41394
Ikona - strzałka prawaSłużby powiatowe5666
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna16135
Ikona - strzałka prawaStatus prawny3296
Ikona - strzałka prawaKompetencje3609
Ikona - strzałka prawaRegulamin5313
Ikona - strzałka prawaStruktura własnościowa i majątek2754
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny8758
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego43012
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Staszowie64678
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Połańcu26172
Ikona - strzałka prawaUrząd Miasta i Gminy w Osieku28480
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Bogorii19293
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Łubnicach20077
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Oleśnicy20088
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Rytwianach18597
Ikona - strzałka prawaUrząd Gminy w Szydłowie14113
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8635
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9494
Ikona - strzałka prawaArchiwum9626
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9626
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8422
Ikona - strzałka prawaAdministracja1
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8127

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)