Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2015

Zbieranie statystyk

w zakresie :

- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
- rehabilitacji społecznej,
- przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2008-2011 (2007r.)

Zbieranie statystyk
Na podstawie Uchwały Nr XIX/114/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Powiatu w Staszowie przyjęła "Program ochrony środowiska dla powiatu staszowskiego", którego częścią jest "Plan gospodarki odpadami dla powiatu staszowskiego"

Plan Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Staszowskiego na lata 2008-2011 (2007r.)

Zbieranie statystyk
Na podstawie Uchwały Nr XIX/114/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Powiatu w Staszowie przyjęła "Program ochrony środowiska dla powiatu staszowskiego", którego częścią jest "Plan gospodarki odpadami dla powiatu staszowskiego"

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)