Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku

Zbieranie statystyk

Wykaz podmiotów którym przyznano dotacje z budżetu powiatu staszowskiego na 2004 rok

Zbieranie statystyk
Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym przyznano dotacje z budżetu powiatu staszowskiego na 2004 rok.

Zestawienie wniosków

Zbieranie statystyk
Zestawienie wniosków złożonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku o udzielenie dotacji z budżetu powiatu staszowskiego w 2004 roku

Udzielenie z budżetu powiatu staszowskiego dotacji

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XII/7/2000 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu staszowskiego dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)