Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk

Wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1079 Osiek – Długołeka od km 3+510 do km 4+235

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk
Wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 0710T Gryzikamień – Wierzbka od km 3+212 do km 3+710 i odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek od km 1+961 do km 2+331

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania

Informacja o wyborze oferty

Zbieranie statystyk
Organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na krytej pływalni ( wynajem obiektu i sprzętu oraz zabezpieczenie opieki instruktorskiej i ratowniczej, dowóz młodzieży, zapewnienie czepków pływackich

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk
Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i placówkami oświaty

Informacja

Zbieranie statystyk

o wywieszeniu w dniach od 2 maja 2007 r. do dnia 15 czerwca 2007 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7 wykazu dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Informacja z wykonania budżetu

Zbieranie statystyk
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2007 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3 975 228,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Powiat Staszowski

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczęciu postępowania

Decyzja

Zbieranie statystyk
Decyzja w sprawie udzielnia pozwolenia wodnoprawanego

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk
o wszczęciu postępowania na żądanie pp. Małgorzaty i Roberta Gawłowicz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)