Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
Księgowa w ½ wymiaru etatu.

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
Główna księgowa w ½ wymiaru etatu.

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Księgowa w ½ wymiaru etatu.

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Główna księgowa w ½ wymiaru etatu.

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk
Dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego RDD Połaniec
Księgowy/a w 1/5 wymiaru etatu

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego RDD Połaniec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Księgowy/a w 1/5 wymiaru etatu

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
ZARZĄD POWIATU w STASZOWIE
  OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
  Dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

Konkurs na stanowisko dyrekora szkoły

Zbieranie statystyk
Konkurs na kandydata na stanowisko:
1)Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7,
2)Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 Listopada 3.

Termin składania dokumentów do 31 sierpnia 2012 r. godz.15.00

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk
Dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego RDD Połaniec
Księgowy/a w 1/5 wymiaru etatu

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego RDD Połaniec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Księgowy/a w 1/5 wymiaru etatu

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
ZARZĄD POWIATU w STASZOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

Informacja o wynikach konkursu

Zbieranie statystyk
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie,  ul. 11 Listopada 78,  28-200 Staszów.

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk
ZARZĄD POWIATU W STASZOWIE
ogłasza Konkurs
na kandydata na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie,  ul. 11 Listopada 78,  28-200 Staszów.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)