Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 38/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 12.11.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

Zarządzenie nr 37/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 37/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 15.10.2014 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 36/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 36/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 10.10.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

Zarządzenie nr 35/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 35/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 07.10.2014 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dokumentacji projektowej pn.: ,,Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu"

Zarządzenie nr 34/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 34/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 02.10.2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie nr 33/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 33/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 29.09.2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 32/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 32/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 15.09.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014r.

Zarządzenie nr 31/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 31/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 12.09.2014 roku w sprawie powołania zespołu doradczego ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Starosty Staszowskiego na rok 2014.

Zarządzenie nr 30/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 30/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 19.08.2014 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej wraz z audytem efektywności ekologicznej projektu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ew. 6201 oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. nr ew. 5883/4 w Staszowie."

Zarządzenie nr 29/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 29/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 14.08.2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok.

Zarządzenie nr 28/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 28/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 12.08.2014 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Zarządzenie nr 26/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 29.07.2014 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie nr 25/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 27.06.2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Zarządzenie nr 24/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 24/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 26.06.2014 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Tursko Wielkie gm. Osiek

Zarządzenie nr 23/2014

Zbieranie statystyk
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 17.06.2014 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych”.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)