Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie gminy Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie w obrębie Dobra, stanowiącej własność Skarbu Państwa , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/1 o powierzchni 0,2400 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00012044/3

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 250 o powierzchni 2,2992ha  objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział V Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr 24784

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 250 o powierzchni 2,2992ha  objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział V Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr 24784

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Korytnicy gm. Szydłów, zabudowanej stodołą, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 877/16 o powierzchni 0,0789 ha

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)