Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacje podstawowe

Zbieranie statystyk

Nazwa:Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie

            Filia w Połańcu

 

Adres: ul. Ruszczańska 24 ;  28-230 Połaniec

 

Telefon: 0 prefiks 15 865 01 30

 

E-mail: PPPP_Polaniec@interia.pl

 

strona internetowa:  www.poradnia.polaniec.pl

 

Kadra pedagogiczna:

Dyrektor mgr Henryka Markowska - psycholog

mgr Aneta Olszewska – psycholog

mgr Małgorzata Pławska – pedagog

mgr Alina Kosowicz – socjolog – pedagog

mgr Barbara Seremak – logopeda – pedagog

 

Opis:

Publiczna Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Połańcu funkcjonuje od 1985r. Od 1999r. swoim zasięgiem obejmuje Placówki Oświatowo- Wychowawcze z terenu Miasta i Gminy  Połaniec, Miasta i Gminy Osiek oraz Gminy Łubnice . Poradnia mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół w Połańcu.

 

Organem prowadzącym  Poradnię z dniem 1 stycznia 1999 roku stało się – Starostwo Powiatowe w Staszowie.

 

Celem działalności Poradni jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.

 

Zapewniamy:

-         opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

-         bezpłatny i szybki dostęp do badań diagnostycznych

-         prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej

-         prowadzenie zajęć warsztatowych w poradni i w szkole o charakterze profilaktycznym i psychoeduakcyjnym

-         prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i korygujących niewłaściwe zachowania

-         organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców

-         pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu

-         pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

-         prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

-         szeroki wachlarz porad z zachowaniem pełnej dyskrecji i anonimowości.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki
Data wytworzenia:
2004-01-29
Data publikacji:
2004-01-29
Data ostatniej zmiany:
2008-09-02

Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połańcu

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)