Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Biura Zamówień Publicznych

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych należą zadania związane z zarządzaniem procesem udzielania zamówień publicznych w Starostwie.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:

1)         przeprowadzanie formalno prawnej procedury zamówień publicznych na zasadach określonych ustawą i odrębnym zarządzeniem,

2)         opracowywanie planów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w Starostwie,

3)         zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

4)         informowanie Starosty o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,

5)         gromadzenie informacji o firmach doradczych, ekspertach i rzeczoznawcach uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych i wykonywaniu umów o zamówienia publiczne, 

6)         reprezentowanie Powiatu w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

7)         bieżące raportowanie oraz składanie Staroście sprawozdania ze stosowania prawa zamówień publicznych,

8)         gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

9)         współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,

10)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w sprawach zamówień publicznych.

3.       Szczegółowy tryb udzielania zamówień publicznych w Starostwie oraz zakres obowiązków biura w tym procesie określa odrębne zarządzenie. 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)