Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Zespołu Radców Prawnych

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów o zawodzie radcy prawnego.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:  

1)         opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez Zarząd , Starostę, Wicestarostę i komórki  organizacyjne Starostwa, a w szczególności:

a)       projekty uchwał,

b)       decyzje indywidualne w skomplikowanych sprawach,

c)       umowy, porozumienia,

d)       odmowy uznania roszczeń,

e)       sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.

2)         bieżąca obsługa prawna Zarządu  i komórek organizacyjnych Starostwa,

3)         udzielanie pomocy prawnej w zakresie właściwego stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez komórki organizacyjne Starostwa,

4)         wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów Powiatu,

5)         uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach,

6)         sprawowanie zastępstwa procesowego,

7)         bieżące informowanie Zarządu  oraz naczelników wydziałów  Starostwa obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach,

8)         uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu,

9)         prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych Starostwa (repertorium)

3.       Pracą Zespołu kieruje Koordynator wyznaczony przez Starostę spośród zatrudnionych radców prawnych. 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)