Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Biura Informatycznego

Zbieranie statystyk

1.      Do zakresu działania Biura Informatycznego należą zadania związane zapewnieniem sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Starostwa. 

2.      W szczególności do kompetencji biura należy:

1)         w zakresie obsługi informatycznej:

a)       bezpieczeństwo systemów,

b)       planowanie rozwoju informatyzacji Starostwa,

c)       administrowanie i zarządzanie użytkownikami,

d)       administrowanie i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną,

e)       realizacja i nadzór nad zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania.

2)         w zakresie ochrony danych osobowych ( zadania wykonuje Administrator bezpieczeństwa informacji):

a)       zapewnienie ochrony danych osobowych,

b)       prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzania danych,

c)       przeprowadzanie kontroli w zakresie przetwarzania danych,

d)       zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym,

e)       opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji,

3)         testowanie oraz wdrażanie nowych aplikacji, systemów komputerowych oraz technologii,

4)         utrzymywanie gotowości sprzętu komputerowego,

5)         szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych,

6)         obsługa techniczna strony internetowej Starostwa i BIP.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)