Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Program Aktywny Samorząd 2014

Zbieranie statystyk
Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w roku 2014 Powiat Staszowski, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie realizatorem programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywny Samorząd 2013

Zbieranie statystyk

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w roku 2013 Powiat Staszowski przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd”,  którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast jego realizatorem będzie  Powiat Staszowski.

 
Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów  programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych  ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów  programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów spierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program Aktywny Samorząd

Zbieranie statystyk
Materiały przeniesione do archiwum.

Pełna wersja programu „Aktywny Samorząd”
Kliknij tytaj

Sprawozdanie rzeczowo finansowe za 2011 rok

Zbieranie statystyk
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 2011 rok

Sprawozdanie rzeczowo finansowe za 2010 rok

Zbieranie statystyk
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 2010 rok

Sprawozdanie rzeczowo finansowe za 4 kwartał 2009 roku

Zbieranie statystyk
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 4 kwartał 2009 roku

Informacja o beneficjentach pomocy publicznej w 2008 roku

Zbieranie statystyk
Informacja o beneficjentach pomocy publicznej w 2008 roku

Sprawozdanie rzeczowo finansowe za 4 kwartał 2008 roku

Zbieranie statystyk
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 4 kwartał 2008 roku

Informacja o beneficjentach pomocy publicznej w 2007 roku

Zbieranie statystyk
Informacja o beneficjentach pomocy publicznej w 2007 roku

Sprawozdanie rzeczowo finansowe za 4 kwartał 2007 roku

Zbieranie statystyk
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 4 kwartał 2007 roku

Informator dla osób niepełnosprawnych

Zbieranie statystyk
System orzecznictwa Ulgi, Uprawnienia, Przywileje pracownicze

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)