Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Audytora Wewnętrznego

Zbieranie statystyk
  1. Audytor wewnętrzny działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.
  2. Audytor podlega bezpośrednio Staroście.
  3. W szczególności do zadań audytora należy:
    1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym procedur kontroli finansowej,
    2) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.
  4. Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu w Starostwie, w tym uprawnienia, kompetencje i zadania audytora określa odrębne zarządzenie.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)