Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Zbieranie statystyk
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Oferta realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk
Wspieranie organizacji i bezpłatnych badan profilaktycznych „NIE nowotworom u dzieci” w okresie od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Starostwo Powiatowe w Staszowie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012.

Zbieranie statystyk
SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU  PUBLICZNEGO ZA ROK 2012.

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Zbieranie statystyk
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu
współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011.

Zbieranie statystyk
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)