Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Rada Powiatu

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 9 ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład Rady Powiatu w Staszowie wchodzi 19 radnych.


Członkowie Rady Powiatu kadencja 2014-2018

 

Przewodniczący Rady: Damian Sierant

Wiceprzewodniczący:  Marek Chyla

Wiceprzewodniczący:  Stanisław Walczyk

 

Marcin Adamczyk,

Janusz Bąk,

Jerzy Chudy,

Tomasz Fąfara,

Jerzy Karwasiński,

Adam Kowal,

Andrzej Kruzel,

Jacek Nowak,

Grzegorz Rajca,

Adam Siekierski,

Michał Skotnicki,

Zbigniew Wiącek,

Mirosław Wyrzykowski,

Mariusz Zyngier

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)