Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Wicestarosta Staszowski

Zbieranie statystyk

Wicestarosta Staszowski:   mgr Tomasz Fąfara

 

tel. (0 prefix 15) 864 27 65

 

Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

 

 

1. Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:

    1)  wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Starostę,

    2)  nadzór i koordynacja pracy podległych mu wydziałów,

    3)  wydawanie w imieniu Starosty i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych, 

    4)  reprezentowanie Starostwa,  w imieniu Starosty  i z jego upoważnieniem udział w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach  cywilnoprawnych,

    5)  współpraca z Radą, jej komisjami oraz  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

2. Wicestarosta w zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych.

3. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji,  jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2014-12-02
Data publikacji:
2014-12-02
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)