Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Dane osobowe

Zbieranie statystyk

Sekretarz        mgr inż. Jan Sikora

                       tel. (0 prefix 15) 864 27 65  w. 36

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 

1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.

2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych.

3. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac  związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.

4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.

5. Zapewnienie warunków materialno- technicznych dla działalności Starostwa.

6. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnia użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Przemysław Tomporowski
Data wytworzenia:
2003-06-13
Data publikacji:
2003-06-13
Data ostatniej zmiany:
2012-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)