Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), Starosta   Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria wydana została decyzja Nr B – 1.10/2014 z dnia 19.12.2014 roku, znak: B.6740.1.10.2014.IIBB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Duże” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
224; 205 (205/1, 205/2); 206 (206/1, 206/2); 207 (207/1, 207/2); 208 (208/1, 208/2); 209 (209/1, 209/2); 210 (210/3, 210/4); 211 (211/1, 211/2); 212/3 (212/6, 212/7); 215 , 216, 217 (217/3, 217/4); 219 (219/1, 219/2); 220/2 (220/3, 220/4); 221/3 (221/5, 221/4); 222/6 (222/9,  222/8), 222/7 (222/11, 222/10);  223/3 (223/5, 223/4); 422 (422/1, 422/2); 421 (421/1, 421/2); 420 (420/1, 420/2);  419 (419/1, 419/2); 418 (418/1, 418/2);  417 (417/1, 417/2); 416 (416/1, 416/2); 415 (415/1, 415/2); 414 (414/1, 414/2); 413 (413/1, 413/2); 505 (505/1, 505/2);  412 (412/1, 412/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże, gm. Bogoria.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Oleśnicy gm. Oleśnica

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) w związku z art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 30.10.2014 roku, uzupełniony w dniu 21.11.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.:„ Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami działek: 567568, 566(566/1, 566/2); 565(565/1, 565/2); 564(564/1, 564/2); 563(563/1, 563/2); 562 (562/1, 562/2); 561(561/1, 561/2); 655(655/1, 655/2); 560(560/1, 560/2); 559(559/1, 559/2); 558(558/1, 558/2); 537(537/1, 537/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź, gm. Bogoria. 715(715/1, 715/2); 159(159/1, 159/2), 160(160/1, 160/2); 162(162/1, 162/2); 163(163/1, 163/2); 164(164/1, 164/2); 165(165/1, 165/2);  167(167/1, 167/2); 168(168/1, 168/2, 168/3); 169(169/1, 169/2);  172(172/1, 172/2);173(173/1, 173/2);176(176/1, 176/2);179(179/1, 179/2); 180(180/1, 180/2); 181(181/1, 181/2);  184(184/1, 184/2); 185(185/1,185/2), 188(188/1, 188/2); 189(189/1, 189/2); 192(192/1, 192/2); 193(193/1, 193/2); 196(196/1, 196/2); 197; 170(170/1, 170/2); 171(171/1, 171/2); 174(174/1, 174/2); 175(175/1, 175/2); 177(177/1, 177/2); 178(178/1, 178/2); 182(182/1, 182/2); 183(183/1, 183/2); 186(186/1, 186/2); 187(187/1, 187/2); 190(190/1, 190/2); 191(191/1, 191/2); 194(194/1, 194/2); 195(195/1, 195/2); 198(198/1, 198/2); 201 położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzbka, gm. Bogoria. 7, 16(16/1, 16/2); 15(15/1, 15/2), 14 (14/1, 14/2);  13 (13/1, 13/2); 12/1(12/4, 12/5); 11(11/1, 11/2); 10 (10/1, 10/2);  9 (9/1, 9/2); 8(8/1, 8/2); 6 (6/1, 6/2); położonych w obrębie ewidencyjnym Malkowice, gm. Bogoria.
Numery działek bez nawiasu objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym wraz z podkreśleniem podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Potok

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
Zawiadomienie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Kotuszów.

Oferta realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk
Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie.

Oferta realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk
Promocja aktywności oraz inicjatyw stowarzyszeń zrzeszających uczniów szkół ziemi staszowskiej wszystkich szczebli.
Promocja działań antynarkotykowych i przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży w okresie od 1 września 2014r. do 31 grudnia 2014

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Jasieniu.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) w związku z art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 06.10.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.:„ Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Duże” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami działek: 224; 205 (205/1, 205/2); 206 (206/1, 206/2); 207 (207/1, 207/2); 208 (208/1, 208/2); 209 (209/1, 209/2); 210 (210/3, 210/4); 211 (211/1, 211/2); 212/3 (212/6, 212/7); 215 , 216, 217 (217/3, 217/4); 219 (219/1, 219/2); 220/2 (220/3, 220/4); 221/3 (221/5, 221/4); 222/6 (222/9,  222/8), 222/7 (222/11, 222/10);  223/3 (223/5, 223/4); 422 (422/1, 422/2); 421 (421/1, 421/2); 420 (420/1, 420/2); 419 (419/1, 419/2); 418 (418/1, 418/2);  417 (417/1, 417/2); 416 (416/1, 416/2); 415 (415/1, 415/2); 414 (414/1, 414/2); 413 (413/1, 413/2); 505 (505/1, 505/2);  412 (412/1, 412/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże, gm. Bogoria.
Numery działek bez nawiasu objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym wraz z podkreśleniem podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Informacja

Zbieranie statystyk
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu sporządzonego dla nieruchomości położonej w Oleśnicy gm. Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 917/3 o powierzchni 0,8451 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 687 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn.zm.), Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.07.2014 roku, uzupełniony w dniu 07.08.2014 roku Wójta Gminy Bogoria  została  wydana   decyzja   Nr B-1.7/2014 Starosty Staszowskiego znak: B.6740.1.7.2014.IIBB z  dnia 16 października 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.:„ Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Pęcławice Górne”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 51; 2 (2/1, 2/2); 4 (4/1, 4/2); 6 (6/1, 6/2); 8 (8/1, 8/2); 10 (10/1, 10/2); 12 (12/1, 12/2); 14 (14/1, 14/2); 17 (17/1, 17/2); 21 (21/1, 21/2); 23 (23/1, 23/2); 25 (25/1, 25/2); 27 (27/1, 27/2); 29 (29/1,  29/2), 31 (31/1, 31/2);  33 (33/1, 33/2); 35 (35/1, 35/2); 37 (37/1, 37/2); 39 (39/1, 39/2);  170 (170/1, 170/2); 3 (3/1, 3/2);  5 (5/1, 5/2); 7 (7/1, 7/2); 9 (9/1, 9/2); 11 (11/1, 11/2); 13 (13/1, 13/2); 15 (15/1, 15/2);   16 (16/1, 16/2); 18 (18/1, 18/2); 19 (19/1, 19/2);  20 (20/1, 20/2); 22 (22/1, 22/2); 24 (24/1, 24/2); 26 (26/1, 26/2); 28 (28/1, 28/2); 30 (30/1, 30/2); 32 (32/1, 32/2); 34 (34/1, 34/2); 36 (36/1, 36/2); 38 (38/1, 32/2); położonych w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne, gm. Bogoria.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)